test2 před 1 rokem
rodič
revize
f04a309ee5
1 změnil soubory, kde provedl 19 přidání a 1 odebrání
  1. +19
    -1
      README.md

+ 19
- 1
README.md Zobrazit soubor

@@ -1,2 +1,20 @@
# examples-mpi
= mpi !
:description: LabInstance mpi
:keywords: mpi
:data-uri:
:toc: right
:toc-title: Πίνακας περιεχομένων
:toclevels: 4
:source-highlighter: highlight
:icons: font
:sectnums:

== LabInstance mpi

Instances of Ubuntu Linux with https://www.mpich.org[MPICH] -- portable implementation of Message Passing Interface (MPI) standard. Designed for MPI program development and deployment.

https://github.com/NLKNguyen/alpine-mpich[inspired by NLKNguyen]

Načítá se…
Zrušit
Uložit