Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

57 lines
1.6KB

 1. version: "3.8"
 2. services:
 3. swarmlabclient:
 4. image: hub.swarmlab.io:5443/playground-hybrid-agent:latest
 5. user: root
 6. privileged: true
 7. environment:
 8. - NODENAME={{.Node.Hostname}}
 9. - NODEID={{.Node.ID}}
 10. deploy:
 11. replicas: 1
 12. placement:
 13. max_replicas_per_node: 1
 14. #constraints:
 15. #- node.id==${noderead}
 16. #- node.labels.region==okeanos
 17. resources:
 18. limits:
 19. cpus: '0.50'
 20. memory: 250M
 21. reservations:
 22. cpus: '1'
 23. memory: 750M
 24. restart_policy:
 25. condition: on-failure
 26. delay: 5s
 27. max_attempts: 5
 28. window: 120s
 29. update_config:
 30. parallelism: 2
 31. delay: 10s
 32. order: stop-first
 33. ports:
 34. - "3088:443"
 35. #- "3000:3000"
 36. networks:
 37. hybrid-net:
 38. volumes:
 39. #- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
 40. #- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
 41. - ${nodepath}/ecosystem.config.js:/home/node/swarmlab-app/ecosystem.config.js
 42. - ${nodepath}/dist:/home/node/swarmlab-app/dist
 43. - ${nodepath}/src-local:/home/node/swarmlab-app/dist/src-local
 44. #- ${nodepath}/src-local/llo/new.js:/home/node/server/llo/new.js
 45. - ${nodepath}/src-local/llo:/home/node/server/llo
 46. #- ${nodepath}/hybrid/swarmlab-sec:/home/node/server/hybrid
 47. # proxy
 48. - ${nodepath}/nginx/swarmlab-stats-proxy-server.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
 49. - ${nodepath}/keys/swarmlab.crt:/etc/nginx/swarmlab.crt
 50. - ${nodepath}/keys/swarmlab.key:/etc/nginx/swarmlab.key
 51. networks:
 52. hybrid-net: